Regionális Érdekvédelem Alapítvány

Hivatalos honlapja

Eredeti és akadálymentes honlap választó

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük Önt a Regionális Érdekvédelem Alapítvány honlapján.

Honlapunk kialakítása és fejlesztése a "Rév Alapítvány szakmai kapacitásának növelése" című, TÁMOP-2.6.2-12/-1-2012-0340 azonosítószámú projekt keretében valósul meg.

Honlapunk tartalmát folyamatosan frissítjük.

Jó böngészést kívánunk!

Ormosi László
Regionális Érdekvédelem Alapítvány
kuratórium elnöke

A RÉV Alapítvány bemutatása

A Regionális Érdekvédelem (RÉV) Alapítvány 1992-ben alakult, országosan elismert civil szervezet.

Az alapító intézmények  művelődési házak és könyvtárak voltak. Az alapítók szándéka az volt,  hogy az akkoriban (a 90-es évek legelején) csúcsra futó, igen magas arányú munkanélküliség problémáját a civil szervezetek eszközeivel kezelni vagy legalábbis enyhíteni próbáljuk.

Több ezer embernek szűnt meg akkor a munkahelye, vált egyik napról a másikra bizonytalanná a megélhetése, sok volt az elkeseredett, jövőt vesztett, ereje teljében, vagy éppen felnőtt élete legelején lévő munkanélküli.

Bővebben ...

20 éves a RÉV Alapítvány

Alapítványunk, a Regionális Érdekvédelem Alapítvány 2012-ben ünnepelte 20 éves fennállását.

20 év egy embernél még a legszebb ifjúkornak számít, egy szakmai, civil szervezetnél viszont inkább az érett férfikorba lépés időszakának.

Bizton mondhatjuk, hogy Alapítványunk a megye egyik legrégebbi civil szervezetének számít azok között, melyek a rendszerváltás időszaka után jöttek létre.

Bővebben ...

Küldetésünk és minőségpolitikánk

Jövőképünk: A térség legjobb civil munkaerő-piaci és felnőttképzési szolgáltató szervezetévé válni.

Küldetésünk: a munkanélküliek részére olyan személyre szabott komplex szolgáltatások, képzési feltételek biztosítása, amelyek által javíthatók munkaerő-piaci esélyeik.

Alternatív munkaerő-piaci, mentális, szociális és felnőttképzési szolgáltatások nyújtása az álláskeresők (kiemelten a tartósan munka nélkül lévők, halmozottan hátrányos helyzetű emberek számára) krízis-intervenció, mentori felkészítés, munkaközvetítés és utógondozás formájában.

Bővebben ...

Projektjeink

Az Alapítvány az elmúlt években számos, az Európai Unió által támogatott, nagy költségvetésű projektet valósított meg.  (HEFOP, TÁMOP). OFA -támogatásból 5 projektünk valósult meg. Ezen projektek a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci és mentálhigiénés szociális reintegrációját célozták meg. Kiemelten nyújtunk segítséget a tartós munkanélküliek csoportján belül a romáknak, a 45 éven felüli nőknek, a többgenerációs munkanélküli családoknak, a pályakezdő munkanélkülieknek és a fiataloknak. Fejlesztési céljaink a rendszerszerű szociális segítés köré csoportosulnak, szeretnénk magas szakmai színvonalon nyújtani szolgáltatásainkat, a megye többi településén is. Akkreditált képző intézményként a leghátrányosabb helyzetű csoportok felzárkóztatását, szakmához juttatását tűztük ki célul.

Magyarország megújul