Regionális Érdekvédelem Alapítvány

Hivatalos honlapja

A RÉV Alapítvány bemutatása

A Regionális Érdekvédelem (RÉV) Alapítvány 1992-ben alakult, országosan elismert civil szervezet.

Az alapító intézmények  művelődési házak és könyvtárak voltak. Az alapítók szándéka az volt,  hogy az akkoriban (a 90-es évek legelején) csúcsra futó, igen magas arányú munkanélküliség problémáját a civil szervezetek eszközeivel kezelni vagy legalábbis enyhíteni próbáljuk.

Több ezer embernek szűnt meg akkor a munkahelye, vált egyik napról a másikra bizonytalanná a megélhetése, sok volt az elkeseredett, jövőt vesztett, ereje teljében, vagy éppen felnőtt élete legelején lévő munkanélküli.

Csoportkép tranzitfoglalkoztatási programunkból

Alapítványunk a kezdetektől azt kívánta elérni, hogy az emberi szó, a tisztelet, a megértés, és a segítő szándék erejének felhasználásával, megfelelő szakmai háttérrel rendelkezve,  megkönnyítsük ezen munkanélkülivé váló embereknek a továbblépést, a beilleszkedést, az átképzést, a munkanélküli időszak átvészelését.

Céljaink a kezdetektől fogva változatlanok: ne engedjük lecsúszni a munkanélkülivé válókat, alakítsuk át életük ezen szakaszát egy olyan lehetőséggé, amely képességeik, készségeik fejlesztésével erőt ad nekik a váltásra, új szakmák megtanulására, új képességek elsajátítására és végül a munka világába való visszatérésre.

A RÉV Alapítvány 1992 óta számos programot valósított meg a szociálisan hátrányos helyzetű lakosok számára az OFA, a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram illetve a PHARE, valamint a Megyei Munkaügyi Központ, és  az Európai Unió támogatásával. Újra Dolgozom Programunk, mely  a leghátrányosabb helyzetű munkanélküliek munkaerőpiaci reintegrációját segítette, 1998 és 2005 között működött a megyében. Ez idő alatt több ezer munkanélkülinek segítettünk. A programot az OFA és a HEFOP támogatta. 2000 óta folyik az Alapítvány minőségügyi fejlesztése, 2005-ben megtörtént az ISO 9001:2000 minőségügyi tanúsítvány megszerzése, melyet minden évben megújítunk. Az elmúlt években több szakmai konferenciát és e-learning képzést rendeztünk és szakmai kiadványokat jelentettünk meg. Alapítványunk 2005 óta regisztrált képző intézmény, 2009-től akkreditált felnőttképzési intézmény, 2000 óta regisztrált munkaközvetítő intézmény

Magyarország megújul