Regionális Érdekvédelem Alapítvány

Hivatalos honlapja

Projektjeink

Az Alapítvány az elmúlt években számos, az Európai Unió által támogatott, nagy költségvetésű projektet valósított meg.  (HEFOP, TÁMOP). OFA -támogatásból 5 projektünk valósult meg. Ezen projektek a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci és mentálhigiénés szociális reintegrációját célozták meg. Kiemelten nyújtunk segítséget a tartós munkanélküliek csoportján belül a romáknak, a 45 éven felüli nőknek, a többgenerációs munkanélküli családoknak, a pályakezdő munkanélkülieknek és a fiataloknak. Fejlesztési céljaink a rendszerszerű szociális segítés köré csoportosulnak, szeretnénk magas szakmai színvonalon nyújtani szolgáltatásainkat, a megye többi településén is. Akkreditált képző intézményként a leghátrányosabb helyzetű csoportok felzárkóztatását, szakmához juttatását tűztük ki célul.

Magyarország megújul