Regionális Érdekvédelem Alapítvány

Hivatalos honlapja

20 éves a RÉV Alapítvány

Alapítványunk, a Regionális Érdekvédelem Alapítvány 2012-ben ünnepelte 20 éves fennállását.

20 év egy embernél még a legszebb ifjúkornak számít, egy szakmai, civil szervezetnél viszont inkább az érett férfikorba lépés időszakának.

Bizton mondhatjuk, hogy Alapítványunk a megye egyik legrégebbi civil szervezetének számít azok között, melyek a rendszerváltás időszaka után jöttek létre.

1992 –ben alakultunk, és az volt az alapítók szándéka,  hogy az akkoriban a 90-es évek legelején csúcsra futó, igen magas arányú munkanélküliség problémáját a civil szervezetek eszközeivel kezelni vagy legalábbis enyhíteni próbáljuk.

Ezer és ezer embernek szűnt meg akkor a munkahelye, vált egyik napról a másikra bizonytalanná a megélhetése, sok volt az elkeseredett, jövőt vesztett, ereje teljében, vagy éppen felnőtt élete legelején lévő munkanélküli. A munkaügyi kirendeltségek dugig voltak, sokszor az utcán állt a sor vége.

Mi azokban az időkben arra tettünk kísérletet, hogy az emberi szó, a tisztelet, a megértés, és a segítő szándék maximális felhasználásával, megfelelő szakmai háttérrel rendelkezve, valahogy megkönnyítsük ezeknek a munkanélkülivé váló embereknek a továbblépést, a beilleszkedést, az átképzést, a munkanélküli időszak átvészelését.

Célunk az volt és most is az, hogy ne engedjük lecsúszni a munkanélkülivé válókat, alakítsuk át életük ezen szakaszát egy olyan lehetőséggé, amely képességeik, készségeik fejlesztésével erőt ad nekik a váltásra, új szakmák megtanulására, új képességek elsajátítására és végül a munka világába való visszatérésre.

Embert próbáló volt ez a feladat, nem igazán volt előzménye (hisz a rendszerváltás előtt hivatalosan nem volt munkanélküliség) de a RÉV Alapítványnál mindig arra törekedtünk, hogy elsajátítsuk azon módszereket, alternatív, sokszor meghökkentőnek tűnő metódusokat, újításokat, melyek a lehető legempatikusabb módon közelítenek a társadalom perifériájára sodródó EMBER-hez. Benne nem a szerencsétlen, lecsúszott csavargót láttuk, mint sajnos sokan, hanem a fejlődőképes, önmaga sorsának kovácsává alakítható NYERTES-t, mely a nehézségekből is előnyt varázsol, elfogadja a segítő kezet és megerősődve kerül ki életének nehéz szakaszából.

Elképzeléseink megvalósításához igazából támogatást szinte csak pályázatok útján nyertünk. Sajnos ez a terület nem éppen az adományozók kedvenc területe, a nagy adományok más területen működő civil szervezetekhez kerülnek, amelyek úgymond népszerűbbek, mint a szociális-munkaerőpiaci területen működők.

Éppen ezért megragadtunk minden lehetőséget, amit a pályázatok kínáltak nekünk. Projektjeinket, szolgáltatásainkat a következő támogató intézmények segítségével valósítottuk meg: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány, a PHARE-alapok, Nemzeti Civil Alapprogram, Interreg Programok, az EU csatlakozás után pedig elsősorban az Európai Szociális Alaptól, a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Humán Erőforrás Operatív Program közvetítésével. De kaptunk támogatást a minisztériumoktól, a helyi önkormányzattól is.

Az évek során egyre inkább fejlődtünk tapasztalatban, ismeretekben, készségekben, mindig nyitottak voltunk az új és előremutató szakmai irányzatok iránt, így az alternatív képzési és foglalkoztatási programok, tranzitprogramok, valamint a Nagy-Brittanniából hazánkban is meghonosított Újra Dolgozom Program megyei megvalósításában is élen jártunk.

Alapítványunk a térségi szociális és szociális jellegű ellátási feladatok közül elsősorban a munkaerő-piaci reintegráció, az ifjúságsegítés, a képzés-oktatás területén vált érdekeltté.

A RÉV Alapítvány időközben akkreditált képző intézménnyé és munkaközvetítő intézménnyé alakult, illetve önkéntesek fogadására is felkészült szervezet lett.

Rengeteg ügyféllel, segítségre szoruló emberrel foglalkoztunk az évek során.

Az elmúlt 20 évben becsléseink szerint 8-10 000 segítségre szoruló emberrel kerültünk kapcsolatba és támogattuk társadalmi reintegrációjukat.

Magyarország megújul