Regionális Érdekvédelem Alapítvány

Hivatalos honlapja

Magán-munkaközvetítőkénti nyilvántartásba vétel

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI MUNKAÜGYI  KÖZPONT

Ügyiratszám: 8425-2/1998.

Ügyintéző: Dr. Jaczku Tamás

Tárgy: Magán-munkaközvetítő nyilvántartásba vétele

HATÁROZAT

A Regionális Érdekvédelmi Alapítványt mint közhasznú szervezetet magán munkaközvetítőként nyilvántartásba veszem.

Magán-munkaközvetítői tevékenységet határozatom kézhezvételét követően folytathat.

A  magán-munkaközvetítő székhelye, címe: Nyíregyháza, Szabolcs u. 10.

Telephelye (telephelyei) címe: Nyíregyháza, Szabolcs u. 10.

A  magán-munkaerőközvetítői tevékenység belföldre történő munkavégzésre irányulhat és a munkát kereső számára ingyenes.

Felhívom a magán-munkaközvetítőt, hogy

  • amennyiben a nyilvántartásból való törlésére azért kerül sor, mert vagyoni biztosíték nélkül  külföldre közvetít, vagy a munkát keresőtől díja  kér, legkorábban csak a törlést követő hat hónap elteltével veheti újra nyilvántartásba.

A magán-munkaközvetítői tevékenység gyakorlása során köteles:

  • a nyilvántartásba vételről rendelkező határozat számát üzleti kapcsolataiban, levelezéseiben folytonosan használni,
  • a jelen határozatot irodahelyiségeiben jól látható helyen kifüggeszteni,
  • a  magán-munkaközvetítés során a szolgáltatást igénybe vevő munkát keresőket megfelelő tájékoztatással ellátni, a vonatkozó jogszabályokban foglaltakat betartani, a székhelyében,  a nyilvántartásba vétel feltételeiben bekövetkezett változást, továbbá tevékenysége megszüntetését a  munkaügyi  központnak nyolc napon belül bejelenteni. 

A nyilvántartásba vétel a magán-munkaközvetítő kérelmen, valamint a magán-munkaközvetítői tevékenységről szóló 274/1997. (XlI. 22.) Korm. rendelet 3. §-án alapul.

A határozat indokolását  és a jogorvoslatra   történő figyelmeztetést az államigazgatási eljárás általános szabályairól  szóló többször módosított 1957. évi. IV. törvény  43.§ (2) bekezdése alapján mellőztem.

Nyíregyháza, 1998. december 08.

Rusin József

igazgató

A határozatról értesül:

  • Kérelmező
  • Irattár

4400  Nyíregyháza, Egyház u. 13.
Telefon:  42/315-717
Fax: 42/310-412

Az engedély eredeti szkennelt formája letölthető innen: Magán-munkaközvetítő engedély.pdf

Magyarország megújul