Regionális Érdekvédelem Alapítvány

Hivatalos honlapja

2008-2013 közötti programjaink

 • ALKALMAS MUNKA! ALKALMI MUNKAVÁLLALÁST ELŐSEGÍTŐ PROGRAM SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN (OFA NONPROFIT KÖZVETÍTÉS PROGRAM GS/7115) 
 • TAPASZTALAT-TUDÁS-TÁMOGATÁS (A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával).

A projekt célja az volt, hogy az Észak-alföldi és az Észak-magyarországi szociális civil szervezetek szakembereit, önkénteseit, leendő szociális/munkaerő-piaci szakembereit felkészítse alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtására, ügyfeleik minél hatékonyabb és eredményesebb segítésére a munkaerő-piaci reintegráció elősegítése érdekében.

 • CIVIL KURÁZSI (HURO0602/025)

Az Interreg III/A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program által támogatott projektünk 2008.májusában fejeződött be. 

A program célja volt: 

 • A romániai civil szervezetek megismertetése az alternatív munkaerő-piaci projektek hazánkban már sikeresen működő modelljeivel, ezek adaptációja, elterjesztése, menedzsmentismeretek átadása.
 • CIVILEK A CIVILEKÉRT-HATÁRON ÁTNYÚLÓ NON-PROFIT SZAKMAI TÁMOGATÓ PROGRAM (HUSKUA/05/02/445) című projektünket 2008. június végén zártuk, mely a Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program támogatásával valósul meg.

A program célja volt: kárpátaljai civil szervezetek felkészítése a határmenti fejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására.

A projekt tevékenységei:

 • Menedzsmentismereti és pályázatírási képzéssorozat
 • Munkaerő-piaci reintegrációs modellek átadása és megvalósításának lépései
 • Pályázatírási tanácsadás
 • Workshop
 • Magyar-ukrán nyelvű kiadvány a képzés anyagáról
 • “A MUNKAVÁLLALÁST GÁTLÓ CSALÁDI KÖTELEZETTSÉGEK KIVÁLTÁSA ÉS A NŐK MUNKAERŐ-PIACI KARRIERJÉNEK ELŐSEGÍTÉSE” elnevezésű, NŐ/2007-7214 azonosító számú projekt, az OFA támogatásával. 

A projekt keretében, a 2007. december 01-től 2008. november 30-ig terjedő időszakban az egyéni ügyfelek és vállalkozások a következő ingyenes szolgáltatásokat vették igénybe:

 • Személyiségfejlesztő tréning, 
 • Önirányító képességet, öntudatosságot növelő karrierfejlesztési program,
 • Munkaerő-piaci visszatérést elősegítő tréning kismamáknak,
 • Szükségletfelmérés készítése a szervezeten belüli esélyegyenlőségi stratégia meghatározásához,
 • Képzési szükségletfelmérés és képzési tanácsadás,
 • HR- stratégiák kidolgozása,
 • Esélyegyenlőségi tervek elkészítése, meglévők fejlesztése,
 • Esélyegyenlőségi tréningek,
 • Gyermekfelügyelet,
 • Házigondozás,
 • Esélyegyenlőségi mentorképzés,
 • Tanácsadás családi napközi létrehozására és működtetésére,
 • Esélyegyenlőségi, álláskeresési és munkatanácsadások.
 • KÖLYÖKKUCKÓ: ALTERNATÍV REINTEGRÁCIÓS PROJEKT A JÖVŐ MUNKAVÁLLALÓIÉRT  (TÁMOP 5.2.5.-08/1-2008-0234)
  A „Kölyökkuckó: alternatív reintegrációs projekt a jövő munkavállalóiért” projekt célja volt a Nyíregyházán, Nagykállóban, Nyírbátorban és környékén élő 14-26 év közötti alacsony iskolázottságú, hátrányos helyzetű  gyermekek és fiatalok visszavezetése az iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésbe, szakképzésbe, és lemorzsolódásuk megakadályozása; továbbá a munkába állás, elhelyezkedés elősegítése az érintett fiatalok képességeinek megfelelő munkahelyen, a fiatalok közösségi képességeinek, önismeretének, kommunikációs képességeinek fejlesztése.

A projekt rövid ismertetése letölthető innen: Rövid ismertető
Prezentációs anyag letölthető innen: Kölyökkuckó program prezentációja
Kiadvány letölthető innen: Élet-pálya Információs füzet

 • SOKSZÍNŰSÉG A MUNKAHELYEKEN, ESÉLYEGYENLŐSÉG A FOGLALKOZTATÁSBAN (OFA-PROGRAM)

A projekt céljai voltak: 

 • az egyenlő bánásmód megvalósulásának elősegítése a foglalkoztatás területén, 
 • valamint a foglalkoztatási diszkrimináció csökkentése a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei térségben, az emberi és a munkavállalói jogok érvényesülésének elősegítése. 
 • EGYÜTT EURÓPÁBAN (INTERREG magyar-ukrán közös projekt)

A program tevékenységei:

 1. Interkulturális tábor (2009. július, helyszín: Munkács) Résztvevők: 15 fő ukrajnai (Kárpátalja megye) és 15 fő magyarországi (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) 14-18 év közötti fiatal, akik önkéntesként aktívan működtek közre az ifjúsági munkában 
 2. Újságírói tábor (2009. augusztus, helyszín: Nyíregyháza) Résztvevők: 14-18 év közötti fiatalok 15 fő ukrajnai fiatal és 15 fő magyarországi fiatal, akik az interkulturális táborban is részt vettek, így a résztvevők már ismerik egymást. Partnerszervezetünkkel a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel közösen állítottuk össze a tábor szakmai és szabadidős programjait, bekapcsolódtak a tábor programjainak szervezésébe és lebonyolításába.
 3. Kultúrközi tolerancia tréning (Ideje: 2009. szeptember-október havonta 1 alkalommal 3x6 órában, helye: Nyíregyháza) Résztvevők: ifjúsági szervezetek és szociális célú civil szervezetek munkatársai, önkéntesei 
 4. Stílus című újság szerkesztése és megjelentetése 2009. november - 2010. február A Stílus című újságot az Interkulturális és újságírói táborban résztvevő fiatalok szerkesztették. Az újság novemberben és februárban jelent meg 1200 példányban. 
 5. Sokszínű Európa Poszter Kiállítás (2010. január – február Nyíregyháza, Munkács)A kiállítás elsősorban a fiatalokat célozta meg, hiszen a legjobb módja bevonásuknak, ha tehetségük és inspirációjuk alkotja meg a sokszínűséget népszerűsítő üzenetet. 
 • DOLGOZZUNK ÚJRA EGYÜTT SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN! (TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0026)

A projekt célja a Szabolcs-Szatmár Bereg megyében élő, tartósan munka nélkül lévő, alacsony iskolai végzettségű, halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek önálló életvitelének, foglalkoztathatósági esélyeinek, társadalmi és munkaerőpiaci integrációjának elősegítése komplex segítő szolgáltatásokkal.

A projektbe bevont ügyfelek száma összesen 100 fő. Az ügyfelek között az inaktívak aránya 43%, a munkanélküli ellátásban nem regisztrált álláskeresők aránya 57% volt.

Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók száma: 100 fő volt, a bevont ügyfelek munkába álltak, képzésen vettek részt, kompetenciafejlesztő munkában vettek részt.

A program értékelése letölthető innen: Beszámoló a program eredményeiről

 • ÚJRA DOLGOZNI FOGOK! A MUNKAERŐPIACRA VISSZASEGÍTŐ KOMPLEX TÁMOGATÓ PROGRAM SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN (TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0019)

Ez a projektünk a március 31-én befejeződött projekt folytatása. 2011. május 01-én vette kezdetét és 2012. október 31-ig tart. 

A projekt általános célja: 

 • A munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatottság növelése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

A projekt konkrét céljai: 

 • A tartósan munka nélkül lévő, alacsony iskolai végzettségű, halmozottan hátrányos helyzetű munkanélküliek önálló életvitelének, foglalkoztathatósági esélyeinek, társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítése komplex segítő szolgáltatásokkal. 
 • Legalább 120 fő célcsoportba tartozó munkanélküli ügyfél társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése a szociális munka, és más humánszolgáltatások eszközeivel. 
 • Szakmai együttműködések kialakítása a problémakörben érdekelt segítő és szolgáltató intézményekkel, szervezetekkel. 
 • Közös tudásbázis kialakítása más 5.3.1. projektek jó tapasztalatainak, módszertanának közzétételével. 
 • Egyenlő bánásmód megvalósulásának elősegítése munkáltatói tréningekkel, tanácsadásokkal, esélyegyenlőségi tervek elkészítésével
 • IRÁNYTŰ: KOMPLEX IFJÚSÁGI MUNKAERŐPIACI ÉS DROG-PREVENCIÓS PROGRAM SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN (TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0079)

2011. október 01-én indult projektünk, mely két éven át tart, egészen 2013. szeptember 30-ig.

A projekt célja a gyerekek, fiatalok társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának előkészítése, életpálya tervezésük és vezetésük tudatosítása, a negatív társadalmi hatásokkal, valamint a drogfogyasztó magatartással szembeni védekezőképességük fejlesztése, lelki egészségük védelme, képességeik, készségeik fejlesztése, öngyilkosság-prevenció. Megvalósítási helyszínek: Nyíregyháza, Nyírbátor, Kisvárda.

Magyarország megújul